Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä. Palvelujen tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä yhdessä kehitetty ohjelma tarjoaa tietoa ja sparrausta uudenlaisten ekosysteemien johtamiseen.

Tuula-Riitta Markkanen
Projektijohtaja, Muutosjohdon akatemia

Liiketoimintaosaaminen ja uudet johtamismallit korostuvat, kun palvelujen johtaminen ja tuotanto ovat murroksessa ja uudet ekosysteemit haastavat vanhoja toimintamalleja.

 

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa
– julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Ohjelma antaa tukea organisaatioiden muutosvalmiuden kehittämiseen ja toiminnan tulokselliseen johtamiseen.

Muutosjohdon akatemia, viiden yliopiston johtamiskorkeakoulut (Aalto University Executive Education, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Turun yliopisto /TSE exe) yhdessä maakuntien kanssa ovat kehittäneet pilottivalmennusohjelman maakuntien, kuntien ja kolmannen sektorin ylimmälle ja keskijohdolle.

Ohjelman tavoitteena on syventää ymmärrystä monituottajuuden murroksesta, ekosysteemeistä sekä muuttuvista yhteistyö- ja johtamismalleista julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnoilla.

Ohjelma tarjoaa osallistujille:

  • Vahvempaa ymmärrystä toimimisesta julkisen ja yksityisen yhdistävässä ekosysteemissä
  • Mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista uudenlaisessa kilpailutilanteessa
  • Viitekehyksiä ja työkaluja muutoksen johtamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen
  • Verkoston ja sparraustuen kokeneiden johtaja- ja esimieskollegoiden kanssa

Muutosjohdon akatemia tukee muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sekä maakuntien uusia johtajia Suomen suurimmassa muutoksessa. Tarjoamme muutoksen tueksi valmennusta ja työpajoja, asiantuntijoiden tukea, vertaiskertomuksia ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä yhteisen keskustelufoorumin. Muutosjohdon akatemia on osa valtiovarainministeriön Tilannekeskusta.