Muutosjohdon akatemia on sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön tukema hanke, jonka tehtävänä on ollut tukea maakuntien muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Muutosjohdon akatemia on tarjonnut muutoksen tueksi valmennusta ja työpajoja, asiantuntijoiden tukea, vertaiskertomuksia ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä yhteisen keskustelufoorumin.

 

Tuula-Riitta Markkanen
Projektijohtaja, Muutosjohdon akatemia

Liiketoimintaosaaminen ja uudet johtamismallit korostuvat, kun palvelujen johtaminen ja tuotanto ovat murroksessa ja uudet ekosysteemit haastavat vanhoja toimintamalleja.

 

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa
– julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Ohjelma antaa tukea organisaatioiden muutosvalmiuden kehittämiseen ja toiminnan tulokselliseen johtamiseen.

Muutosjohdon akatemia, viiden yliopiston johtamiskorkeakoulut (Aalto University Executive Education, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Turun yliopisto /TSE exe) yhdessä maakuntien kanssa ovat kehittäneet pilottivalmennusohjelman maakuntien, kuntien ja kolmannen sektorin ylimmälle ja keskijohdolle.

Ohjelman tavoitteena on syventää ymmärrystä monituottajuuden murroksesta, ekosysteemeistä sekä muuttuvista yhteistyö- ja johtamismalleista julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnoilla.

Ohjelma tarjoaa osallistujille:

  • Vahvempaa ymmärrystä toimimisesta julkisen ja yksityisen yhdistävässä ekosysteemissä
  • Mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista uudenlaisessa kilpailutilanteessa
  • Viitekehyksiä ja työkaluja muutoksen johtamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen
  • Verkoston ja sparraustuen kokeneiden johtaja- ja esimieskollegoiden kanssa

Muutosjohdon akatemia on sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön tukema hanke, jonka tehtävänä on ollut tukea maakuntien muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Muutosjohdon akatemia on tarjonnut muutoksen tueksi valmennusta ja työpajoja, asiantuntijoiden tukea, vertaiskertomuksia ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä yhteisen keskustelufoorumin.