Itä-Suomen yliopisto

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa (15 op)

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Muutosjohdon akatemian ja viiden yliopiston (Aalto University Executive Education, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Turun yliopisto, TSE exe) yhteistyönä kehittämä pilottivalmennusohjelma.

Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä. Palvelujen tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä yhdessä kehitetty ohjelma tarjoaa tietoa ja sparrausta uudenlaisten ekosysteemien johtamiseen.

Ohjelma tarjoaa osallistujille

 • Vahvempaa ymmärrystä toimimisesta julkisen ja yksityisen yhdistävässä ekosysteemissä
 • Mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista uudenlaisessa kilpailutilanteessa
 • Viitekehyksiä ja työkaluja muutoksen johtamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen
 • Verkoston ja sparraustuen kokeneiden johtaja- ja esimieskollegoiden kanssa

Rakenne ja sisältö

 1. Tulevaisuuden monimuotoinen toimintaympäristö – keskeiset mahdollisuudet ja haasteet 29.8.2018, Helsinki (Muutosjohdon akatemia)
 2. Strategiatyö ja konsernin johtaminen 24.-25.10.2018
 3. Asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen, vaikuttavuus 12.-13.12.2018
 4. Uudistaminen ja ihmisten johtaminen 23.-24.1.2019
 5. Ekosysteemitalouden uudet toimintamallit 13.-14.2.2019
 6. Johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen 13.-14.3.2019
 7. Päätöspäivä 2.4.2019, Helsinki (Muutosjohdon akatemia)

Kohderyhmä

Maakuntien, kuntien ja kolmannen sektorin ylin johto ja keskijohto.

Ilmoittautuminen

15.8.2018 mennessä osoitteessa https://elomake.uef.fi/lomakkeet/20177/lomake.html

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana noin 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.

Aducaten yhteyshenkilöt

Anna Hartikainen

anna.hartikainen(a)uef.fi
040 774 1320

Pauli Kallio

pauli.kallio(a)uef.fi
050 465 2054