Liiketoimintaosaamisen ohjelman rakenne

Pilottikoulutusohjelma koostuu seitsemästä moduulista. Ohjelman aluksi ja lopuksi järjestetään kaikille osallistujille yhteinen valmennuspäivä Helsingissä, josta vastaa Muutosjohdon akatemia. Näiden yhteisten tilaisuuksien tarkoituksena on myös tarjota foorumi verkostoitumiseen ja käytännön kokemusten jakamiseen.

Kukin yhteistyössä mukana oleva yliopisto toteuttaa paikallisesti viisi kaksipäiväistä moduulia. Kaikki yliopistot noudattavat samaa ohjelmarunkoa ja tuovat ohjelmaan myös omia erityisosaamisen alueitaan. Ohjelma täydentyy yhdessä sovituilla ajankohtaisilla läpileikkaavilla teemoilla, kuten Asiakaskokemus ja kilpailukyky ja Digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietoturvallisuus.

Liiketoimintaosaamisen ohjelman moduulit

 1. Tulevaisuuden monimuotoinen toimintaympäristö – keskeiset mahdollisuudet ja haasteet
 2. Strategiatyö ja konsernin johtaminen
 3. Asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen, vaikuttavuus
 4. Ekosysteemitalouden uudet toimintamallit
 5. Johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen
 6. Uudistaminen ja ihmisten johtaminen
 7. Ohjelman kokoava valmennuspäivä

Läpileikkaavat teemat

 • Ekosysteemi ja monituottajuus
 • Public-private -toimintamalli
 • Asiakaskokemus ja kilpailukyky
 • Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus
 • Digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietoturvallisuus
 • Vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • Tulevaisuusorientaatio ja uudistamisen johtaminen
Pilottikoulutusohjelman linkitys muihin koulutusohjelmiin

Pilottikoulutusohjelma toimii itsenäisenä koulutusohjelmana ja on haluttaessa linkitettävissä valinnaisena osuutena yliopistojen MBA- ja EMBA-koulutustarjontaan. Koulutusohjelman laajuus on 15 opintopistettä (ECT).