Oulun yliopisto

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä. Palvelujen tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä yhdessä kehitetty valmennusohjelma tarjoaa tietoa ja sparrausta uudenlaisten ekosysteemien johtamiseen. Viiden yliopiston (Aalto University Executive Education, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Turun yliopisto /TSE exe) ja Muutosjohdon akatemian yhteistyönä kehittämä pilottivalmennusohjelma on tarkoitettu maakuntien ylimmälle johdolle, keskijohdolle ja maakuntien toimijoille.

Ohjelma tarjoaa osallistujille vahvempaa ymmärrystä toimimisesta julkisen ja yksityisen yhdistävässä ekosysteemissä, mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista uudenlaisessa kilpailutilanteessa, viitekehyksiä ja työkaluja muutoksen johtamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen sekä verkoston ja sparraustuen kokeneiden johtaja- ja esimieskollegoiden kanssa.

Valmennusohjelman läpileikkaavia teemoja ovat: Ekosysteemi ja monituottajuus, public-private -toimintamalli, asiakaskokemus ja kilpailukyky, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus, digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietoturvallisuus, vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä tulevaisuusorientaatio ja uudistamisen johtaminen.

Valmentaudu muutoksen mahdollistajaksi!

Aikataulu

  • Tulevaisuuden monimuotoinen toimintaympäristö – mahdollisuudet ja haasteet ke 29.8.2018, Helsingissä
  • Strategiatyö ja konsernin johtaminen to 4.- pe 5.10.2018, Oulussa
  • Asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen, vaikuttavuus to 15.- pe 16.11.2018, Oulussa
  • Ekosysteemitalouden uudet toimintamallit ma 17.- ti 18.12.2018, Oulussa
  • Johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen to 17.- pe 18.1.2019, Oulussa
  • Uudistaminen ja ihmisten johtaminen to 7.- pe 8.2.2019, Oulussa
  • Päätöspäivä ti 2.4.2019, Helsingissä

Pilottiohjelmaan kuuluu 10 teemapäivää Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä aloitus- ja päätöspäivät Helsingissä eli yhteensä 12 lähiopetuspäivää. Laajuus on 15 opintopistettä. Ohjelman jälkeen on mahdollisuus jatkaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun uuteen julkishallintoon fokusoituun EMBA-ohjelmaan. Pilottiohjelman suorittaminen edellyttää läsnäolon lisäksi oppimistehtävien suorittamista. Ne tarkentuvat kunkin teeman kannalta opiskelijalle itselleen merkityksellisten aihepiirien mukaisesti. Lopuksi tehdään ohjelman kokoava kirjallinen reflektio.

Koulutukseen hakeutuminen

Ohjelmaan haetaan täältä. Henkilökohtaiset tiedot täytettyäsi valitse opiskelukohteeksesi ”Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa” kohdasta ”Haen moduuliin”. Täytä loppuosa ilmoittautumislomakkeesta ja valitse ”Lähetä”, tarkista esitäytetty lomake ja valitse jälleen ”Lähetä”. Onnistuneesta lähetyksestä tulee kuittaus näytöllesi.

Hinta

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa – julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö -valmennusohjelman hinta on pilotointivaiheessa 6000 euroa + alv. Mikäli opiskelija jatkaa uuteen perustettavaan EMBA in Public Management -ohjelmaan heti pilottiohjelman jälkeen, hyvitetään hinta kokonaisuudessaan EMBA in Public Management -ohjelman laskutuksessa.

Lisätiedot

Antti Kauppila, ohjelmajohtaja
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
puh. 0294 487 355
s-posti: antti.kauppila(a)oulu.fi
www.mai.fi