Tampereen yliopisto

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä. Palvelujen tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä yhdessä kehitetty ohjelma tarjoaa tietoa ja sparrausta uudenlaisten ekosysteemien johtamiseen.

Ohjelma tarjoaa osallistujille

 • Vahvempaa ymmärrystä toimimisesta julkisen ja yksityisen yhdistävässä ekosysteemissä
 • Mahdollisuuden terävöittää liiketoiminta-osaamista uudenlaisessa kilpailutilanteessa
 • Viitekehyksiä ja työkaluja muutoksen johtamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen
 • Verkoston ja sparraustuen kokeneiden johtaja- ja esimieskollegoiden kanssa.

Aikataulu

 1. Tulevaisuuden monimuotoinen toimintaympäristö – keskeiset mahdollisuudet ja haasteet (Helsinki 29.8.2018)
 2. Strategiatyö ja konsernin johtaminen (Tampere 6.-7.9.2018)
 3. Asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen, vaikuttavuus (Tampere 18.-19.10.2018)
 4. Ekosysteemitalouden uudet toimintamallit (Tampere 21.-22.11.2018)
 5. Uudet johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen (Tampere 17.-18.1.2019)
 6. Uudistaminen ja ihmisten johtaminen (Tampere 4.-5.2.2019)
 7. Päätöspäivä (Helsinki 2.4.2019)

Koulutus on suunnattu eri ammattikunnissa toimiville maakuntien ylimmälle ja keskijohdolle.

Koulutusohjelman laajuus on 15 opintopistettä ja sitä voi hyödyntää osana EMBA-opintoja useissa eri EMBA Tampere -koulutusohjelmissa.

Lähiopetus koostuu luento-opetuksesta, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä kouluttajien ja osallistujien yhteisistä keskusteluista. Kullakin koulutusjaksolla on useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta julkisten organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Lähiopetusta syventävät kirjallisuus, ryhmäpohdinnat sekä koulutusaiheita käytäntöön soveltavat oppimis- ja kehittämistehtävät.

Lisätiedot

Marjukka Kuutti
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
050 536 8128
marjukka.kuutti(a)uta.fi
https://sites.uta.fi/muutosjohtaminen/