Turun yliopisto

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Ohjelman tarkoituksena on syventää liiketoimintaosaamista sekä avartaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä toimimista. Ohjelma on viiden yliopiston (Aalto University Executive Education, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Turun yliopisto/TSE exe) ja Muutosjohdon akatemian yhteistyönä kehittämä pilottivalmennusohjelma.

Ohjelma tarjoaa osallistujille

 • Vahvempaa ymmärrystä toimimisesta julkisen ja yksityisen yhdistävässä ekosysteemissä
 • Mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista uudenlaisessa kilpailutilanteessa
 • Viitekehyksiä ja työkaluja muutoksen johtamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen
 • Verkoston ja sparraustuen kokeneiden johtaja- ja esimieskollegoiden kanssa

Mitä ohjelma sisältää

Ohjelma kattaa liiketoimintaosaamisen keskeisimmät osaalueet ja tarjoaa viimeisimmän valtakunnallisen akateemisen tutkimustiedon julkiseen sektoriin sovellettuna:

 • Ekosysteemi ja monituottajuus
 • Public-private -toimintamalli
 • Asiakaskokemus ja kilpailukyky
 • Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus
 • Digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietoturvallisuus
 • Vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • Tulevaisuusorientaatio ja uudistamisen johtaminen

Ohjelman runko

29.8.2018 Helsinki: Kaikille osallistujille yhteinen ohjelman avauspäivä

1. Strategiatyö ja konsernin johtaminen 17.-18.9.2018 Turun kauppakorkeakoulu
2. Asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen, vaikuttavuus 30.-31.10.2018 Turun kauppakorkeakoulu
3. Ekosysteemitalouden uudet toimintamallit 26.-27.11.2018 Turun kauppakorkeakoulu
4. Johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen 29.-30.1.2019 Turun kauppakorkeakoulu
5. Uudistaminen ja ihmisten johtaminen 19.-20.3.2019 Turun kauppakorkeakoulu

2.4.2019 Helsinki: Kaikille osallistujille yhteinen päätöspäivä

Lisätiedot

Ohjelman laajuus on 15 opintopistettä, jota voi hyödyntää TSE exen JOKO- tai EMBA-koulutusohjelmissa. Ohjelman hinta on 6 000 € (+alv 24%).